BibliografiaThe Dioscuri Collection no és un web comercial.

Es tracta d'un lloc web sense ànim de lucre els objectius principals del qual són la divulgació de la cultura clàssica i l'estudi de les monedes de l'Antiga Roma.

Una bona part dels textos relatius a la història de Roma i de les seves institucions s'ha nodrit d'informació provinent de diferents llocs d'internet, parcialment també de la plataforma gratuïta Wikipedia. La meva aportació ha consistit únicament en ordenar aquesta informació, en donar-li tractament coherent amb les pretensions del web i en procurar unitat d'estil en la redacció.

En canvi, pel que fa als continguts purament numismàtics, la informació prové de fonts especialitzades i de catàlegs internacionalment reconeguts.

Com a resultat d'un treball de mesos, aquests continguts s'han anat completant dia a dia amb dades obtingudes de diferents fonts, moltes de les quals avui m'és impossible recordar.

Per això, si alguna imatge o alguna informació haguessin estat reproduïdes sense haver tingut en compte els drets de propietat intel·lectual a què estiguessin subjectes, els administradors procediran immediatament a corregir l'error o l'omissió i a publicar en els millors terminis la corresponent actualització.NumismàticaALTERI, G. "Tipologia delle monete della Repubblica di Roma (con particolare riferimento al denario)". Biblioteca Apostolica Vaticana. Ciudad del Vaticano, 1990

ALTERI, G. "Di alcune emissioni straordinarie coniate durante la Repubblica Romana". Quaderni del Medagliere 1. Biblioteca Apostolica Vaticana. Ciudad del Vaticano, 2005

ALVAREZ BURGOS F. "Las monedas españolas vol. I. La moneda hispánica desde sus orígenes hasta el siglo V", Madrid 1992

BABELON, E. "Monnaies de la République Romaine". París. 1885

BERNAREGGI, E. "Eventi e personaggi sul denario della Repubblica Romana". Mario Ratto ed. Milano, 1963

BURNETT, WARTENBERG, WITSCHONKE, EDS. "Coins of Macedonia and Rome. Essays in Honour of Charles Hersch". Spink. Londres, 1998

CALICÓ, X. "Los Denarios Romanos Anteriores a JC". X. & F. Calicó. 3a ed., 2001

CALICÓ, X. "The Roman Aurei", Barcelona. 2003

CAMPANA, A. "La monetazione degli insorti Italici durante la guerra sociale (91 - 87 AC)". Modena 1987.

CLAIN-STEFANELLI, E.E. "Life in Republican Rome on its Coinage". National Museum of American History, The National Collection. Smithsonian Institution. Washington, 1999

COHEN, H. "Descripción General de las Monedas de la República Romana". París, 1857. Jano S.L., 2a ed., 1996.

COHEN, H. "Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain". París, 1880-1889.

CRAWFORD, M. "Roman Republican Coin Hoards". Royal Numismatic Society, Special Publications 4. Spink. Londres, 1969

CRAWFORD, M. "Roman Republican Coinage", vols. I-II. Cambridge University Press, 1974. Reimpr. 2001.

FERNÁNDEZ, J., FERNÁNDEZ, M. y CALICÓ, X. "Catálogo monográfico de los denarios de la República Romana (incluyendo Augusto)". Madrid. 2002.

GRUEBER, H.A. "Coins of the Roman Republic in the British Museum", vols. I-III. British Museum. Londres, 1910. Reimpr. 1970.

HARLAN, M. "Roman Republican Moneyers and Their Coins. 63 BC - 49 BC." Seaby. Londres, 1995.

HARLAN, M., "Roman Republican Moneyers and Their Coins. 81 BC - 64 BC". Moneta Publications, 2012.

HERSH, C. "A study of the coinage of the moneyer C. Calpurnius Piso L.F. Frugi, in NC". 1976

HERSCH, C. "Chronology and interpretation of the Roman Republican Coinage". Numismatic Chronicle 1977. Royal Numismatic Society

KING, C.E. "Roman Quinarii from the Republic to Diocletian and the Tetrarchy". Oxford. 2007.

NAC AG "Essays in honour of Roberto Russo". Edited by P. G. Van Alfen & R. B. Witschonke. 2013

NAC AG "The RBW Collection of Roman Republican coins". 2013

NOVAJRA, S. "Cronologia delle monete con il ritratto di Cesare". Associazione Culturale Italia Numismatica. Nummus et Historia XV. 2008.

SEABY, H.A. (rev. per Sear, D.H. & Loosley, R.) "Roman Silver Coins I. Republic to Augustus". Seaby Ed. Londres, 1978

SEAR, D.R. "Roman Coins and Their Values", vol. 1. The Millenium Edition. Spink. Londres, 2000

SYDENHAM, E.A. "The Coinage of the Roman Republic". Durst. Nova York, 1976. Reimp. 1995.

VILLARONGA, L. "Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem". Madrid. 1994.

ZEHNACKER, H. "Recherches sur l'organisation et l'art des émissions monétaires de la République romaine (289-31 av. JC)". Moneta. París, 1973.Miscel·làniaBEARD, Mary. "El triunfo romano". Ed. Crítica. Barcelona 2009.

BLÁZQUEZ, J.M., OZCÁRIZ, P. (Coordinadores). "La administración de las provincias en el imperio romano". Ed. Dykinson. Madrid, 2013.

COLE, Myke. "Legiones frente a falanges". Alianza Editorial. Madrid, 2021

DANDO-COLLINS, Stephen. "Legiones de Roma". Ed. La Esfera de los libros. Madrid 2012.

DE PUENTE FRANCO, A. y DIAZ, J. F. "Historia de las leyes, plebiscitos y senadoconsultos más notables desde la fundación de Roma hasta Justiniano". Madrid 1840.

D'ORS, Alvaro. "Derecho Privado Romano". Ed. EUNSA. Pamplona. 1981

FOX, Robin Lane. "El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma". Ed. Crítica. Barcelona 2007.

FRANCO CRESPO, José Manuel. "La sangre de Roma. Las Guerras Civiles y el fin de la República". Almena Ediciones. Madrid, 2019

GARCIA GARRIDO, Manuel J. "Derecho Privado Romano". 5a edición. Ed. Dykinson. Madrid. 1994

GOLDSWORTHY, A. "La caída de Cartago. Las Guerras Púnicas 265-146 aC". Ed. Ariel. Barcelona 2008.

GOLDSWORTHY. Adrian. "En el nombre de Roma. Los hombres que forjaron el imperio". Ed. Planeta. Ariel. Barcelona 2010.

GOLDSWORTHY, A. "El ejército romano". Ed. Akal. Madrid 2007.

GRIMAL, Pierre. "Diccionario de mitología griega y romana". Ed. Paidós Ibérica. Barcelona, 1981.

HACQUARD, Georges. "Guía de la Roma Antigua". Librairie Hachette. 1952

HAZEL, John. "Quién es quién en la Antigua Roma". Ed. Acento. Archivos Acento. Madrid 2002.

LE BOHEC, Yann. "El ejército romano". Ed. Planeta. Ariel Historia. Barcelona 2013.

MACKAY, Christopher S. "El declive de la República romana. De la oligarquía al imperio". Ed. Planeta. Ariel Historia. Barcelona 2011.

MAÑAS, Alfonso. "Gladiadores. El gran espectáculo de Roma". Ed. Planeta. Ariel Historia. Barcelona 2013.

MATYSZAK, Philip "Los enemigos de Roma". Oberon. Grupo Anaya. Madrid, 2005.

MAYNZ, Carlos. "Curso de Derecho Romano". Ed. Jaime Molinas. 2a edición. Barcelona. 1892

MOMMSEN, Theodor. "Historia de Roma". 4 vol. 2 ed. Turner Publicaciones. Madrid 2003.

MONTANELLI, Indro. "Historia de Roma". Ed. Destino. Barcelona 2008.

NIETO SÁNCHEZ, José A. "Historia de Roma. Día a día en la Roma Antigua". Editorial LIBSA. Madrid, 2006

PASTOR Y ALVIRA, Julián. "Manual de Derecho Romano". Madrid. 1883

ROLDÁN, José Manuel. "Historia de Roma". 2 vol. Ed. Cátedra. Madrid 1999.

SERAFINI, Felipe. "Instituciones de Derecho Romano". Ed. José Espasa. Barcelona. 1898

SYME, Ronald "La Revolución romana". Ed. Crítica. Barcelona, 2010.

VAN VETTER, P. "Curso elemental de Derecho Romano". 1a edición. Madrid. 1889InternetENCYCLOPAEDIA ROMANA. The Roman Calendar (http://penelope.uchicago.edu).

HISTORIA ANTIGUA. (http://www.historiantigua.cl)

LA VIVIENDA EN EL MUNDO ROMANO: UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE LA DOMUS DEL MITREO. https://sites.google.com/site/domusdelmitreo/