En revisió

GENS FURIA / L. Furius Cn. F. BrocchusA-057-001-2006 Cr. 414/1
 • Anvers: Bust de Ceres coronada d'espigues a dreta (floc de cabells al clatell). Darrera, una espiga. Davant, gra d'ordi. En el camp, a cada costat III VIR. A sota, BROCCHI.
 • Revers: Sella curulis. A cada costat, fasces. Llegenda: L. FVRI. CN. F.
 • Tipus de moneda: Denari
 • Conservació: EBC+
 • Pes: 3,76 gr.
 • Any: 63 aC
 • Ceca: Roma
 • Diàmetre: 19 mm.
 • Eix: 7 hs
 • Crawford: 414/1
 • Altres Ref: B. Furia 23; Syd. 902a; Cal. 607; FCC 736.
 • Procedència: NAC 33 (2006). Lot 273.
 • Observacions: