En revisió

Q. CAEPIO BRUTUS & L. Plaetorius CestianusC-006-002-2007 Cr. 508/2
 • Anvers: Bust de Ceres a dreta amb modius. Llegenda: L. PLAET. CEST.
 • Revers: Destral i culullus. Llegenda: BRVT. IMP.
 • Tipus de moneda: Denari
 • Conservació: EBC+
 • Pes: 3,84 gr.
 • Any: 43 aC
 • Ceca: Militar itinerant
 • Diàmetre: 18,70 mm.
 • Eix: 1 hs
 • Crawford: 508/2
 • Altres Ref: Bab. Iunia 51 & Plaetoria 12; Syd. 1300; Sear Imperators 214; Cal 880; FFC Bruto 1.
 • Procedència: NAC 40 (2007). Lot 614.
 • Observacions:

  Extremely rare and in exceptional state of preservation. Virtually as struck and Fdc