En revisió

ANÒNIMAA-000-004-2009 Cr. 95/1a
 • Anvers: Bust de Júpiter a la dreta
 • Revers: Victòria a dreta amb trofeu. En el camp, VB entrellaçades. En exergue, ROMA
 • Tipus de moneda: Victoriat
 • Conservació: EBC
 • Pes: 3,30 gr.
 • Any: 211 aC
 • Ceca: Roma
 • Diàmetre: 18 mm.
 • Eix: 10 hs
 • Crawford: 95/1a
 • Altres Ref: Syd. 113; BMC 233
 • Procedència: Helios Numismatic (10-2009).
 • Observacions: