En revisió

GENS AFRANIA / Spurius AfraniusA-006-001-2004 Cr. 206/1
 • Anvers: Bust de Roma a la dreta. Darrere X
 • Revers: Victòria amb fuet en biga al galop. Llegenda: Spvrivs. AFRAnivs. En tauleta ROMA
 • Tipus de moneda: Denari
 • Conservació: EBC
 • Pes: 3,81 gr.
 • Any: 150 aC
 • Ceca: Roma
 • Diàmetre: 18 mm.
 • Eix: 2 hs
 • Crawford: 206/1
 • Altres Ref: Syd. 388; 670; Cal. 133; FFC 133
 • Procedència: Áureo (03-2004)
 • Observacions: