En revisió

GENS ANTESTIA / L. Antestius GragulusA-009-004-2011 Cr. 238/1
 • Anvers: Bust de Roma a dreta. Davant signe de valor XVI. Darrere, GRAG
 • Revers: Júpiter en quadriga a dretaa, portant llamps en la mà dreta i ceptre en l'esquerra. Llegenda: a sota L. ANTES (ANTE entrellaçades); en exergue: ROMA
 • Tipus de moneda: Denari
 • Conservació: EBC+
 • Pes: 4,10 gr.
 • Any: 136 aC
 • Ceca: Roma
 • Diàmetre: 19 mm.
 • Eix: 9 hs
 • Crawford: 238/1
 • Altres Ref: Syd. 451; Kestner 2144-5; BMC 976-8; FFC 151
 • Procedència: CNG (Triton XIV, 2011), lot 573
 • Observacions: