En revisió

ANÒNIMAA-000-028-2017 Cr. 53/1
 • Anvers: Bust de Júpiter a la dreta
 • Revers: Victòria a dreta coronant trofeu. En exergue RoMA
 • Tipus de moneda: Victoriat
 • Conservació: EBC
 • Pes: 3,27 gr.
 • Any: 211 aC
 • Ceca: Roma
 • Diàmetre: 17 mm.
 • Eix: 6 hs
 • Crawford: 53/1
 • Altres Ref: Crawford, Early 100; Schaefer & Friedman, Anonymous, Fig. 8; Syd. 83; RSC 9; Kestner 409-10; BMCRR Rome 297-9; RBW 191
 • Procedència: CNG (01-2017). Triton XX. Session 2. Lot 497.
 • Observacions: