En revisió

GENS CURIATIA / Caius Curiatius TrigeminusA-043-001-2018 Cr. 223/1
  • Anvers: Bust de Roma a dreta. Davant, X. Llegenda: darrere, TRIGE.
  • Revers: Juno amb ceptre en quadriga a dreta coronat per Victòria. Llegenda: asota C. CVR (VR enllaçades). En exergue, ROMA.
  • Tipus de moneda: Denari
  • Conservació: EBC+
  • Pes: 4,42 gr.
  • Any: 42 aC
  • Ceca: Roma
  • Diàmetre: 19,35 mm.
  • Eix: 12 hs
  • Crawford: 223/1
  • Altres Ref: Bab. Curiatia 1; Syd 436; Cal. 531. FFC 666 (this coin)
  • Procedència: Áureo (11-2018). Col. Alba Longa. Lot 319
  • Observacions:

    Pátina. Muy bella