En revisió

GENS HERENNIA / M. HerenniusA-060-001-2019 Cr. 308/1b
  • Anvers: Bust de Pietat a dreta, lluïnt arracada i collaret de perles. Llegenda: PIETAS (TA enllaçades).
  • Revers: Jove nu (un dels germans Cataneus, Amphinomous o Anapias) camina a dreta i porta el seu pare a l’espatlla, qui mira enrere i aixeca la seva mà dreta. M • HERENNI descendent i a Esquerra (HE enllaçades). En el camp, •/Π.
  • Tipus de moneda: Denari
  • Conservació: EBC+
  • Pes: 3,65 gr.
  • Any: 108 aC
  • Ceca: Roma
  • Diàmetre: 18,50 mm.
  • Eix: 1 hs
  • Crawford: 308/1b
  • Altres Ref: Bab. Herennia 1a; Syd. 567a; BMCRR Rome 1279 var (letter downward on reverse); RBW 1149 var (X• on reverse.); Cal. 616; FFC 745
  • Procedència: CNG (01-2019). Triton XXII. Lot 801
  • Observacions:

    Superb EF, lightly toned with underlying luster.  From the Alan J. Harlan Collection, purchased from Edward J. Waddell. Ex Tkalec AG (29 February 2008), lot 44