En revisió

GENS SULPICIA / P. Sulpicius GalbaA-129-002-2019 Cr. 406/1
 • Anvers: Bust de Vesta a dreta. Llegenda: darrere S.C.
 • Revers: Ganivet de sacrifici, simpulum i securis rematada amb cap de lleó. Llegenda: en el camp, AE – CVR. En exergue, P. GALB.
 • Tipus de moneda: Denari
 • Conservació: EBC+
 • Pes: 3,94 gr.
 • Any: 69 aC
 • Ceca: Roma
 • Diàmetre: 17 mm.
 • Eix: 4 hs
 • Crawford: 406/1
 • Altres Ref: Bab. Sulpicia 7; Syd. 839; BMCRR Rome 3517; RBW 1454; Cal. 1290; FFC 1135
 • Procedència: CNG (01-2019). Triton XXII. Lot 854
 • Observacions:

  Superb EF, lustrous.  From the Alan J. Harlan Collection, purchased from R.M. Smythe (David Vagi)