En revisió

GENS TREBANIA / L. TrebaniusA-135-001-2014 Cr. 241/1a
 • Anvers: Bust de Roma a dreta. Darrere X.
 • Revers: Júpiter en quadriga a dreta, portant ceptre i llançant un llamp; a sota dels cavalls L·TREBANI. (TR i AN entrellaçades). En exergue, ROMA.
 • Tipus de moneda: Denari
 • Conservació: EBC+
 • Pes: 3,99 gr.
 • Any: 135 aC
 • Ceca: Roma
 • Diàmetre: 20,30 mm.
 • Eix: 9 hs
 • Crawford: 241/1a
 • Altres Ref: Bab. Trebania 1; Syd. 456; Cal. 1315; FFC, 1160.
 • Procedència: NAC 78 (2014). Lot 582.
 • Observacions: