En revisió

GENS TREBANIA / L. TrebaniusA-135-002-2018 Cr. 241/1b
 • Anvers: Bust de Roma a dreta. Darrere X.
 • Revers: Júpiter en quadriga a dreta, portant regnes i ceptre amb la mà esquerra i llamp amb la dreta; sota els cavalls L·TRERANI (TR i AN enllaçades). En exergue, ROMA.
 • Tipus de moneda: Denari
 • Conservació: EBC+
 • Pes: 3,89 gr.
 • Any: 155 aC
 • Ceca: Incerta
 • Diàmetre: 18 mm.
 • Eix: 6 hs
 • Crawford: 241/1b
 • Altres Ref: Syd. 456; Cal. 1316; FFC 1161 (this coin)
 • Procedència: Áureo (11-2018). Col. Alba Longa. Lot 707
 • Observacions:

  Variante TRERANI