En revisió

ANÒNIMAA-000-005-2009 Cr. 98/1
 • Anvers: Bust de Roma a la dreta. Darrera V.
 • Revers: Els Dióscurs al galop a la dreta. Al damunt, dues estrelles de punts. A sota, ROMA entre dues línies
 • Tipus de moneda: Quinari
 • Conservació: EBC
 • Pes: 2,17 gr.
 • Any: 211 aC
 • Ceca: Luceria
 • Diàmetre: 16 mm.
 • Eix: 12 hs
 • Crawford: 98/1
 • Altres Ref: Syd. - ; BMC 204
 • Procedència: Helios Numismatic (10-2009). Lot 68
 • Observacions: