En revisió

ANÒNIMA - Luceria L-T series



A-000-027-2017 Cr. 98A/1b
 • Anvers: Bust de Júpiter a dreta
 • Revers: Victòria a dreta coronant trofeu. En el camp LT entrellaçades. En exergue ROMA
 • Tipus de moneda: Victoriat
 • Conservació: EBC
 • Pes: 3,33 gr.
 • Any: 211 aC
 • Ceca: Luceria
 • Diàmetre: 16 mm.
 • Eix: 10 hs
 • Crawford: 98A/1b
 • Altres Ref: Syd. 137; RSC 36g; Kestner 1140 (same dies); BMCRR Italy 178; RBW 429
 • Procedència: CNG (01-2017). Triton XX. Session 2. Lot 490.
 • Observacions: